Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Het maatschappelijke doel van de WMO is ‘meedoen’. Deze wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden.

En als dat niet kan is er ondersteuning vanuit de gemeente door bijvoorbeeld bemiddeling bij het inzetten van vrijwilligers zoals de mogelijkheid tot mantelzorgrespijt. Of de hulp bij het huishouden. Dit zijn veelal algemene voorzieningen.

Daarnaast kennen we ook een maatwerkvoorziening. Om vast te stellen welke het beste past (soms in een combinatie van deze voorzieningen wenselijk) in de gegeven situatie kan de individuele burger kosteloos een beroep doen op de hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Het is een misvatting dat deze wet alleen op de ouderen onder ons van toepassing is.

Leefbaarheid

De WMO stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in de dorpskernen, buurten en wijken vergroot. Het biedt zelfs bewoners en/of wijkondernemers de mogelijkheid door middel van het Right to Challenge aan te geven dat zij bepaalde (bestaande) publieke taken willen overnemen van de overheid. Hiervoor moeten zij wel argumenten kunnen aanvoeren hoe de uitvoering bijvoorbeeld, goedkoper of kwalitatief beter kan.