Vergaderingen

 De ASDO vergadert regulier tien keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata wordt ongeveer tien dagen van te voren bekend gemaakt. Ons vergaderschema is afhankelijk van de adviesaanvragen maar we streven naar een vaste derde dinsdagavond in de maand.

De vergaderingen van ASDO zijn NIET openbaar als er sprake is van een gesloten vergadering omdat er vertrouwelijke stukken worden besproken of waar een geheimhoudingsplicht op informatie geldt.

Op basis van de status en de inhoud van bepaalde beleidsnotities kan in een vergadering van het Dagelijks Bestuur en de ASDO worden besloten om behalve de portefeuillehouder(s) en de werkgroepleden ook burgers uit te nodigen om met kennis van zaken en betrokkenheid een inbreng te hebben in de advisering.

Wilt u onze vergadering bijwonen en verzekerd zijn van een zitplaats dan wordt na aanmelding daarvoor gezorgd. Aanmelden kan via info@adviesraadsociaaldomeinopmeer.nl .

Data: 16 januari 2018, 20:00 uur, De Weere

2018-01-16 agenda ASDO

Data: 21 november 2017, 20:00 uur, ruimte 2.03, gemeentehuis

2017-11-21 agenda ASDO

Data: 17 oktober 2017, 20:00 uur, ruimte 2.03,  gemeentehuis

2017-10-17 agenda ASDO

Data: 5 september 2017, 20:00 uur, ruimte 2.03, gemeentehuis

2017-09-05 agenda ASDO

Data: 29 augustus, 2017, 20:00 uur, ruimte 2.03, gemeentehuis

2017-08-29 agenda ASDO.docx

Data: 20 juni 2017, 20:00 uur, ruimte 2.02/2.03, gemeentehuis

2017-06-20 agenda ASDO

2017-06 Informatienotitie gemeenteraad Implementatie Omgevingswet

2017-06 startnotitie projectplan actualisatie Milieubeleidsplan Opmeer 2012-2015

Data: 18 mei 2017, 19:00 uur, ruimte linkerraadzaal gemeentehuis

2017-05-18 agenda bestuurlijk overleg ASDO wethouders

2016-11-01 evaluatie actielijst gemeente ASDO

Data: 11 april 2017, 20:00 uur, ruimte 2.02, gemeentehuis

2017-04-11 agenda ASDO

2017-03-14 notulen ASDO

Data: 14 maart 2017, 20:00 uur, ruimte 2.03, gemeentehuis

2017-03-14 agenda ASDO

2017-02-14 notulen ASDO

Data: 14 februari 2017, 20:00 uur, ruimte 2.02, gemeentehuis

2017-02-14 agenda ASDO.doc

2017-01-17 notulen ASDO.doc

2016 Afstudeeronderzoek Burgerparticipatie Aartswoud door Jolien Strooper

Data: 17 januari 2017, 20:00 uur, ruimte 2.02, gemeentehuis

2017-01-17 agenda ASDO.doc

2016-12-13 notulen ASDO.docx