Jaarverslag

Jaarverslag

De ASDO legt verantwoording af aan het college door middel van een inhoudelijk en financieel jaarverslag voor 1 februari van een komend jaar. De burgers worden  geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden en de uitgebrachte adviezen via de website.

2016 Inhoudelijk jaarverslag secretaris

2016 Jaarverslag ASDO

2016 Financieel jaarverslag / begroting 2017 penningmeester (volgt februari 2017)

 

 

 

.