Over ons

Ontstaan

De adviesraad is per 1 oktober 2015 opgericht als opvolger van de WMO-adviesraad.

Organisatiestructuur

De adviesraad is volledig onafhankelijk.

De negen leden zijn betrokken, kritisch, deskundig en benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer.

In de adviesraad zitten mensen uit alle lagen van de samenleving van onze gemeente die (ervarings-)deskundigen zijn in het sociaal domein. De leden nemen de adviesrol zeer serieus omdat zij zich terdege realiseren dat zij mensen vertegenwoordigen die veelal in een positie verkeren die kwetsbaar is (sociaal en economisch).

Hij waakt ervoor dat alle inwoners aan de samenleving kunnen meedoen. De adviesraad is een schakel tussen inwoners en gemeente.

Samenstelling

Als u op onderstaande link klikt ziet u een gespecificeerde omschrijving van de aandachtsvelden in het sociaal domein.

2017 Overzicht aandachtsvelden sociaal domein

De adviesraad is vertegenwoordigd door de volgende personen die elk één van de negen beleidsvelden bemensen.

 1. Mantelzorg en vrijwilligers > vacature
 2. Minimabeleid en schuldhulpverlening > Astrid Leek
 3. Sociale samenhang en leefbaarheid binnen- en buitengebied > Nancy Bakker, secretaris
 4. Geestelijke gezondheidszorg > vacature
 5. Jeugd en jongeren, ouders en hun kinderen > vacature
 6. Kwetsbare doelgroepen > vacature
 7. Sociaal informele infrastructuur > vacature
 8. Meedoen, sport en cultuur > vacature
 9. Senioren > Annette Bijlenga

Werkwijze

De adviesraad adviseert gevraagd én ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders.

 • Gevraagd: op aanvraag van B&W over te vormen beleid waarna de gemeenteraad over de beleidsnota mét het advies kan beslissen.
 • Ongevraagd: naar aanleiding van informatie vanuit inwoners over effecten van het sociale beleid van de gemeente.
 • Alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken in het sociaal domein, die van belang zijn voor cliënten en overige inwoners van de gemeente.

De negen leden van de adviesraad vertegenwoordigen elk een achterban uit een werkveld binnen het sociaal domein. Dit doen zij vanuit hun eigen deskundigheid op dat gebied en maakt dat zij goed kunnen inschatten wat de effecten zijn van beleidsvoorstellen op de gebruikers.

Er zijn twee flexplaatsen voor tijdelijke leden voor het geval dat de kennis voor specifiek beleid ontbreekt en de onderbouwing voor het gevraagde advies externe expertise vraagt.

Ook wordt er gewerkt met ondersteuning van de klankbordleden die met hun eigen expertise een van de beleidsvelden vertegenwoordigen. Zij worden opgeroepen hun kennis in te brengen als de adviesraad daar om vraagt. Of de adviesraad belegt een bijeenkomst voor de inwoners en haalt rechtstreeks de nodige informatie op.