Links

Naar kennisplatforms en gerelateerde organisaties in het sociaal domein.

Sociaal web / https://www.sociaalweb.nl/

Over Sociaalweb

Sociaalweb biedt u altijd het juiste en actuele nieuws op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen, jeugd en passend onderwijs. Met Sociaalweb bent u altijd op de hoogte, heeft u het overzicht van de belangrijke ontwikkelingen en vindt u tal van handreikingen en voorbeelden waarmee u direct aan de slag kunt.

Sociaalweb is gestart op 1 november 2014 en bereikt maandelijks 15.000 bezoekers! Samen bekeken deze bezoekers afgelopen maand bijna 30.000 pagina’s.

Sociaalweb staat onder eindredactie van Judith Nuijens en is onderdeel van Berghauser Pont. Berghauser Pont is een kennis- en opleidingsinstituut voor de professional en is tevens actief met nieuwsportal Omgevingsweb.

Voor vragen of opmerkingen over Sociaalweb kunt u mailen naar info@sociaalweb.nl.

AVI Aandacht Voor Iedereen / www.aandachtvooriedereen.nl

Gemeente Opmeer / www.opmeer.nl

Lekker Blijven Wonen / www.lekkerblijvenwonen.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport

Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap

Movisie (kennisplatform voor o.a. adviesraden) / www.movisie.nl

Netwerk Dementie Noord-Holland-Noord.nl / http://netwerkdementie-nhn.nl/

Nationale Ombudsman / www.nationaleombudsman.nl

Overheid / https://overheid.nl

Samen Dementie Vriendelijk.nl / www.samendementievriendelijk.nl

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten / https://www.vng.nl