Begrippenlijst

Burgerbeleidsparticipatie

Het (on)gevraagd adviseren van het college over beleidsontwikkeling in het sociaal domein.

INFORMATIEBRON

Nota Burgerbeleidsparticipatie gemeente Opmeer 2015-2019

Civil Society

Het woord civil society is afgeleid van het Latijnse ‘societas civilis’, dat letterlijk burgermaatschappij betekent. Het maatschappelijke middenveld heeft zich vanaf de zeventiende eeuw ontwikkeld onder invloed van de Verlichting. In deze periode laaide de discussie over de gewenste maatschappij-inrichting op en ontstond er debat over de samenleving. Vooral na de Nederlandse ontzuiling in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was er sprake van een omvangrijk maatschappelijk middenveld.

In de huidige tijdsgeest wordt er door de overheid groot belang gehecht aan de civil society. De politiek meent dat diverse overheidstaken weer teruggegeven moeten worden aan ‘de burger’, zodat de overheid zelf meer kan worden ontlast.

INFORMATIEBRON

Movisie / kennisplatform voor advies en maatschappelijke ontwikkeling heeft een brochure geschreven over ‘Een bloeiende civil society’.

Kompas Right to Challenge

publicatie – maart 2016


Right to Challenge pdf

Het Right to Challenge (RtC) biedt kansen om het samenspel tussen de overheid en burgers te vernieuwen. Het past daarmee goed bij het uitgangspunt van de Wmo om burgers en hun netwerken te activeren. Met het Kompas Right to Challenge in de Wmo kunt u uw koers bepalen. Het Kompas biedt tien inspirerende praktijkvoorbeelden en interviews met buurtinitiatieven en gemeenten. U leest meer over de verschillende denkrichtingen die er over de RtC zijn. Daarnaast komen ook de oorsprong, het waarom en wat van RtC aan bod.

INFORMATIEBRON

Movisie / kennisplatform voor advies en maatschappelijke ontwikkeling heeft een visie geschreven over ‘Kompas Right to Challenge’. Deze kunt u downloaden via Movisie.