Adviezen

Gevraagd advies Mantelzorgwaardering 2018

Ongevraagd advies APV Woonoverlast gemeente Opmeer

2018-01-24 ongevraagd advies APV Woonoverlast gemeente Opmeer

Ongevraagd advies Blijverslening gemeente Opmeer 2017

2017-11-28 ongevraagd advies Verordening Blijverslening gemeente Opmeer

Gevraagd advies

Regionale kadernota Herstel en participatie: toekomstvisie kwetsbare inwoners regio                West-Friesland 2018-2023

Gevraagde reactie op Verordening WMO 2017

Ongevraagd advies Cliëntondersteuning

Ongevraagd advies WerkSaam en Student op Bezoek

Vragen ASDO gemeente

Gevraagde reactie op Onderzoeksrapport I&O Research Jongeren en middelengebruik gemeente Opmeer

Gevraagd advies Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Opmeer 2017

Vragen ASDO gemeente

Ongevraagd advies herinrichting Centrumplan Hoogwoud

Vragen ASDO gemeente

2016

Ongevraagd advies stichting Westfriese Bibliotheken

Gevraagd advies cultuureducatie

Gevraagd advies Wijksteunpunten en dorpshuizen

Gevraagd advies Nota Sociaal Domein

Gevraagd advies In control of alcohol en drugs

Gevraagd advies rapport Regionale Commissie Inkoop

Vraag inwoner: jaarlijkse registratie mantelzorger

Vraag over overdracht zorgaanbieders huishoudelijke hulp