Welkom

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Opmeer (ASDO)

Het sociaal domein draait om de mens en de wijze waarop zij in staat is om deel te nemen aan de samenleving onder het motto “iedereen doet mee”.

De adviesraad adviseert gevraagd of ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders  vanuit het belang van cliënten en inwoners. Dit betreft het sociaal gemeentelijk en regionaal beleid in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Participatiewet (waaronder het Minimabeleid) de Jeugdwet en passend onderwijs.

Op deze website vindt u informatie over de adviesraad, werkwijze, uitgebrachte ‘gevraagde’ en ‘ongevraagde’ adviezen aan het college en mogelijkheden om contact met ons op te nemen. En alles wat voor u als burger van de gemeente Opmeer van belang kan zijn.

Sociaal web / https://www.sociaalweb.nl/

Over Sociaalweb

Sociaalweb biedt u altijd het juiste en actuele nieuws op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen, jeugd en passend onderwijs. Met Sociaalweb bent u altijd op de hoogte, heeft u het overzicht van de belangrijke ontwikkelingen en vindt u tal van handreikingen en voorbeelden waarmee u direct aan de slag kunt.

Sociaalweb is gestart op 1 november 2014 en bereikt maandelijks 15.000 bezoekers! Samen bekeken deze bezoekers afgelopen maand bijna 30.000 pagina’s.

Sociaalweb staat onder eindredactie van Judith Nuijens en is onderdeel van Berghauser Pont. Berghauser Pont is een kennis- en opleidingsinstituut voor de professional en is tevens actief met nieuwsportal Omgevingsweb.

Voor vragen of opmerkingen over Sociaalweb kunt u mailen naar info@sociaalweb.nl.